Medlem i+ 6 år

Seneste opdatering:

Kontakt Hytor A/S

Guldborgsundvej 1
6705 Esbjerg Ø

Danmark

Sociale netværk

Senest tilføjede produkt

HYTOR, Service

HYTOR, Service

HYTOR, Hydraulisk værktøj

HYTOR, Hydraulisk værktøj

HYTOR, Komponenter

HYTOR, Komponenter

Send en besked til Hytor A/S

*obligatorisk

Juridisk information - Hytor A/S

Art Hovedkontor
Etableringsår 1981
Aktivitet
Virksomhedskapital 1.000.000 DKK
CVR 33943717
Momsnummer DK33943717
Ansatte i virksomheden 75 Ansatte
Kompass ID? DK045718
Kompass medlem i + 6 år
Medlemskab Booster International

Virksomhedsbeskrivelse - Hytor A/S

HYTOR
HYTOR er moderskabet for aktiviteterne i HYTOR Fluid Solutions og HYTOR Tools Solutions.
Som gruppe er vi leverandør af tekniske systemløsninger og komponenter samt specialiseret værktøj og værktøjsløsninger
til krævende industrier som blandt andet olie og gas og vindmølleindustrien.


HYTOR Fluid Solutions
HYTOR Fluid Solutions A/S er eksperter indenfor specialbyggede systemløsninger til primært hydraulisk styring, proceskontrol, pneumatisk styring, tryktest systemer, trykluftsystemer primært inden for olie og gasindustrien men også til den generelle industri.
Mere end 40 års erfaring inden for hydrauliske, pneumatisk og procesløsninger samt instrumentering til olie og gasindustrien er vi mestre i at levere kundetilpassede løsninger af højeste kvalitet og der også lever op til de strengeste internationale standarder.
Et team af kvalificerede tekniker designer og specificere den optimale løsning, som giver dig driftsmæssig stabilitet og fokus på minimum vedligehold.
Udover at være leverandøren af kundetilpassede løsninger, sælger vi også en lang række instrumenterings- og pneumatiske produkter af høj kvalitet, fra en lang række internationale brands. Ligeledes sælger, servicere og reparere vi kompressor løsninger samt hjælper vores kunder til store besparelser på deres trykluftsystemer udefra vores koncept, om identifikation af lækager via lækagesøgning.
Vores stærkest kompetence er at vi rådgiver vores kunder til det rette valg, i det lange løb, med fokus på drift stabilitet, minimalt vedligehold og økonomisk ansvarlighed. Vores erfaring er det der skiller os ud fra andre, og vores brede bekendtskab til både produkter og tekniske evner, gør at vi kan skabe den bedste løsning for vores kunder.
· Hydrauliske styresystemer
· Kemikaliedistribution
· Kemikalieinjektion
· Pneumatisk kontrol
· Specialløsninger
· Analysepaneler
· Akkumulatorer
· Distributionssystemer
· Gasboostere
· Spooling unit
· Smøresystener
· Transportable enheder
· Trykprøvning / Tryk test

Keywords HYTOR Fluid Solutions
Hydraulisk styresystemer, Wellhead panel, Hydraulisk power pack, analysepanel, tryktest systemer, proces kontrol, automatisk tryksystemer, kemikalie dosering, kemikalie pumper, pumper, doseringspumper, kompressorservice, lækagesøgning, olienalayse, konstantflow ventiler, surveys hydrauliksystemer, surveys kemikaliesystemer, slanger, manometre, manifolds, ventiler, kontrol ventiler, hydrauliske slanger, gasboostere, pneumatiske cylindre, luftbehandling, kompressorer, fittings, instrumentrør
Parker, Fitok, BuTech, Haskel, Parker Origa, Parker Legris, Milton Roy, Bifold, Sandvik, Armaturenbau, Alco Valves, Delta Controls, Sigma valves, Williams, SOR

HYTOR Tools Solutions
HYTOR Tools Solutions A/S er førende leverandør af special værktøjsløsninger primært inden for hydraulik, el og akku samt nødstrømsgeneratorer hovedsageligt til vindmølleindustrien, men også til entreprenørbranchen og industrien.
HYTOR Tools Solutions A/S er din leverandør af komplette værktøjsløsninger inden for både salg, servicering, reparation og kalibrering. Vi efterlever de strenge standarder som de store spiller i vindmøllebranchen efterspørger, som selvfølgelig også indbefatter fuld dokumentation på både service, reparation og kalibrering. Vi registrerer alle værktøjer i et online system så vi har fuld sporbarhed på værktøjet, og de data der måtte være på det primært inden for service, reparation og kalibrering.
Vi laver totale værktøjsløsninger i containeren skræddersyet til det behov du har til en given opgave. Ligesom vi også laver kundetilpassede værktøjskufferter med individuelt skumskåret rum, så du altid kan få et hurtigt overblik.
Har du behov for at få dit værktøj kalibreret gør vi det både på eget værksted, men har også mulighed for at sende vores kalibreringscontainer til dit site såfremt du har en opgave der strækker sig over en længere periode. Du har dermed mulighed for at få dit værktøj kalibreret og repareret på stedet, og spare både tid og besvær.
Aktiviteterne finder sted i lokalerne i Esbjerg, hvorfra både salg, service, reparation og udlejning af kendte produkter inden for hydraulisk, elektrisk og batteridrevet værktøj samt salg, service, reparation og udlejning af generatorer og komplette værktøjsløsninger bliver håndteret.
· On-site kalibrering og service i eget mobile klimastyret værksted
· Værktøjscontainere tilpasset dine behov
· Værktøjskits - tilpasset opgaven og dit behov
· Hydraulisk momentspændeværktøj og pumper - momentnøgler og hydraulikpumper
· Pneumatisk værktøj
· Elektrisk momentspændeværktøj - torque, nutrunners og multiplers
· Generatoranlæg og nødstrømsanlæg
· Certificeret service og kalibreringsværksted
· Online Tool Management System til konstant overblik over værktøj samt service og kalibreringsværktøj samt samling af dokumentation

Keywords HYTOR Tools Solutions
Generatorer, nødstrømsgeneratorer, momentnøgler, løfteværktøj, flange værktøj, dobbeltvirkende cylindre, enkeltvirkende cylindre, elektriske pumper, benzin dreven pumper, pneumatisk pumper, håndpumper, hydraulikpumper, elektrisk hydraulikpumpe, pneumatisk hydraulikpumpe, vrideværktøj, momentnøgler, multiplier, gearnøgler, elektrisk nutrunner, batteridrevet Nutrunner, elektrisk vinkelnutrunner, pneumatisk nutrunner, pneumatisk vinkelnutrunner, slagtoppe, strække-værktøj, tensioner, European Tool Service Agreement, boltspænding, kalibrering af hydraulisk spændeværktøj, kalibrering af håndmomentnøgler, kalibrering af Manometre, hydrauliske slanger, hydrauliske koblinger, adapter, donkraft, aftrækkere, crimpers - klipper, lokkemaskiner, møtrikknusere, frigørelses-værktøj, løftepuder, fælgadapter, Stab-Fast, klinge til bajonetsav, bajonetsav, komplette værktøjscontainere, udlejning af værktøj.
Plarad, Atlas Copco, Equalizer International, TenTec, SPX, Gesan, Hi-Force, F.P.T. Gedore, Lösomat, Acradyne, Aimco, HYTOR
HYTOR is the group company for the activities in HYTOR Fluid Solutions and HYTOR tools Solutions. As a group we supply customized technical system solutions and component as well as specialized tools and tools solutions for demanding industries such as the oil and gas industry and wind energy industry.
 
HYTOR Fluid Solutions
HYTOR Fluid Solutions A/S are experts within specialized system solutions primary within hydraulic control, process control, pneumatic control, pressure testing systems, compressed air systems within the oil and gas industry as well as the industry in general.
With experience gathered over the past 40 years within hydraulic, pneumatic and process solutions as well as instrumentation to the oil and gas industry we master the design and construction of customized solutions of the highest quality which naturally meets all strictest international requirements and certifications.
Our team of specialists and qualified technicians design and specify the most optimum solutions, which provides you with an operational stability of cause focusing on a minimum of maintenance.
Besides being a supplier of customized solutions, we distribute a long list of instrumentation and pneumatic components from international acknowledged manufactures. We sell service and repair compressed air systems and assist our customers in saving cost on their current compressed air systems based on our concept of detection of leakage by leak detection testing.
One of our strongest competences is to advise our customers to correct choice of solutions and product in the long run. A choice with focus on operation, stability, minimum of maintenance and financial responsibility. Our experience is what makes us stand out from others, and our wide knowledge on products and technical capabilities makes it possible to create the best solution for our customers.
·        Hydraulic control systems
·        Chemical dosing systems
·        Chemical distributions systems
·        Hydraulic power packs – HPU
·        Accumulators
·        Analysis panels
·        Pressure test systems
·        Lubrication systems
·        Gas boosters
·        Pneumatic control systems
·        Sampling stations
 
Keywords HYTOR Fluid Solutions
Hydraulic control systems, wellhead panels, hydraulic power packs, analysing panels, pressure testing systems, process control, automatic pressure testing systems, chemical dosing, chemical pumps, pumps, dosing pumps, compressor service, leak detection, oil analysis, constant flow valves, hydraulic hoses, gas boosters, pneumatic cylinders, air treatment, compressors, fitting, instrument pipes, instrument tubes, Parker, Fitok, BuTech, Haskel, Parker Origa, Parker Legris, Milton Roy, Bifold, Sandvik, Armaturenbau, Alco Valves, Delta Controls, Sigma valves, Williams, SOR,
HYTOR Tools Solutions
HYTOR Tools Solutions A/S is leading supplier of specialized tools solutions primary within hydraulic, electrical and accu as well as emergency power generators primary to the wind energy sector but also to the construction sector and the industry in general.
HYTOR Tools Solutions A/S is your supplier of complete tools solutions within sales, service, repair and calibration. We comply with the strictest standards required by most of the major actors in the wind turbine business, this including full documentation package on both sales, service and calibration tasks. We register all tools in our online Tool Management System which provides full traceability on the tools and makes it possible to obtain all data on the tools after service, calibration and repair around the clock.
We specify and make complete tools solutions in a container customized to your needs and for specific tasks. Further we make customized tool kits with individual foam cut content for a easy overview and keeping the tools in order.
If you need calibration of tools the we offer two options, either the calibration can take place in our climate-controlled workshop or we can do the calibration on at your site either in our climate controlled container workshop or in our calibration truck. With the onsite calibration solutions, you makes sure the tools don’t leave the site saving you both time, cost and trouble.
All activities are operated from the facilities in Esbjerg where both sales, service, repair and rental of well-known tools within hydraulic, electrical, accu tools and generators are handled.
·        On-site calibration and service on own climate controlled mobile workshop
·        Tools containers fitted your need
·        Tool kits fitted the task and your need
·        Hydraulic torque and tensioning tools and pumps – torque wrenches and hydraulic pumps
·        Pneumatic tools
·        Electrical torque tools – torque, nutrunners and multipliers
·        Emergency and temporary power – generators
·        Certified service and calibration tools
·        Online Tool Management System for constant overview of tools as well as service and calibration intervals including documentation
Keywords HYTOR Tools Solutions
Generators, emergency power, torque wrenches, lifting tools, flange tools, double acting cylinders, single acting cylinders, electrical pumps, gasoline operated pumps, pneumatic pumps, handpumps, hydraulic pumps, electrical hydraulic pumps, pneumatic hydraulic pumps, torque tools, multiplier, electrical nutrunner, battery driven nytrunner, electrical angle nutrunner, pneumatic nutrunner, pneumatic angle nutrunner, battery driven nutrunner, electrical angle nutrunner, tops, tensionser, Plarad, Atlas Copco, Equalizer International, TenTec, SPX, Gesan, Hi-Force, F.P.T. Gedore, Lösomat, Acradyne, Aimco

Generel information -  Hytor A/S

ORGANISATIONER

Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik

Energy Innovation Cluster

Eksportforeningen

Certificeringer

Type: OHSAS 18001:2008
Type: ISO 14001:2015
Type: Achilles JQS
Type: ISO 9001:2015
Type: AAA 2018

Banker

Danske Bank

Eksportområde

Mellemøsten, Vesteuropa
Norge

Varemærker -  Hytor A/S

Versa Valves 

Tentec 

Sor inc. 

Sigma Valves 

Sandvik 

Parker 

Milton Roy 

Marshalse 

HI-Force 

Haskel 

Gesan 

Gedore 

Fitok 

F.P.T. 

Delta Controls 

De Wit 

Cejn 

BuTech 

Bi-Fold 

Atlas Copco 

Acradyne 

Plarad 

Kontaktpersoner - Hytor A/S Download liste med kontaktpersoner

Niels Grening Langerhuus

Adm. direktør

Niels Grening Langerhuus

Salg

Johnny Rosenvinge-Grønne

Salg

Anne Mette Lorenzen

Marketing

Peter Overgaard Jensen

Produktion

Lone Hedegaard Jensen

Kvalitet

Dorte Jensen

Indkøb

Dorte Jensen

IT

John Hansen

Bestyrelsesformand

Niels Grening Langerhuus

Bestyrelsesmedlem

Niels Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Jan Bruun Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Beliggenhed -  Hytor A/S

Kontortider  Hytor A/S

søndag
Lukket
mandag
Åben
08:00 - 16:00
tirsdag
Åben
08:00 - 16:00
onsdag
Åben
08:00 - 16:00
torsdag
Åben
08:00 - 16:00
fredag
Åben
08:00 - 12:00
lørdag
Lukket

Nøgletal -  Hytor A/S

Dækningsbidrag

Nettooverskud

Produkter og serviceydelser  Hytor A/S

Producent Distributør Serviceyder

Andre aktiviteter i henhold til Kompass’ klassifikation