1 Produkt

Spånsugningsanlæg - filter

Spånsugningsanlæg - filter

Produkt
Moldows spånsugningsanlægleveres som både over- og undertryksfiltre med enten kædetransportør, snegl,

Udstyr til støvudsugning, efter brug