Damptørring og testanlæg - Produkt

 Nykøbing M  -  Danmark
Verificeret firma
Damptørring og testanlæg
  • Damptørring og testanlæg
Tørringsanlæg
GRAINASSuperheated Steam Dryer
GRAINAShar udvikletog producerer et banebrydende tørringsanlæg med tørringsteknologien "SuperheatedSteamDrying.”
Vores SHS Dryerer et yderst energieffektivtdamptørreri, hvor 85 % af energien til tørringen kan genanvendes til fjernvarme eller procesvarme. Derforgør vi det muligt at tørre og...

Beskrivelse af Produkt

Tørringsanlæg
GRAINAS Superheated Steam Dryer
GRAINAS har udviklet og producerer et banebrydende tørringsanlæg med tørringsteknologien "Superheated Steam Drying.”  
Vores SHS Dryer er et yderst energieffektivt damptørreri, hvor 85 % af energien til tørringen kan genanvendes til fjernvarme eller procesvarme. Derfor gør vi det muligt at tørre og genanvende en lang række produkter på en energi- og miljørigtig måde.
 
Anlægget kan tørre mange forskellige materialer, såsom eks. flis, gyllefibre, savsmuld, halm og pulp. Den eneste forudsætning for tørring er, at produktet kan gennemtrænges med dampcirkulation. Det tørrede produkt gøres håndterbart og lagerstabilt, da eks. gyllefibre fra biogasanlæg efter tørring omdannes til gødningspiller eller brændselspiller. Affaldet konverteres dermed til et let håndterbart handelsprodukt. Det er energivenligt – og sund fornuft!

 
Testcenter for biomassens muligheder

I vores testcenter tilbyder vi at lave forsøg med damptørringsanlæg af diverse biomasser. Potentielle kunder kan få udført en fuldskala test med egne råmaterialer, hvor vi også tester transporten, pelletering samt neddeling af materialerne.
 
Med meget positive resultater har vi bl.a. testet fiberfraktion fra biogasanlæg, slam fra rensningsanlæg, skovflis og frugtpulp samt til varmebehandling af proteinafgrøder i fodermidler. Vi kender endnu ikke tørringsanlæggets fulde potentiale, og vi synes, det er interessant at afprøve nye materialer. Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne for jer.

Pris på Produkt

Pris ikke angivet

Informationer

Tørring med damp
Genanvend affald - spar penge & skån miljøet Et af verdens helt store miljøproblemer er de
stadigt stigende affaldsmængder.   Håndtering og genanvendelse af affald er omkostningstungt, energikrævende og i de fleste tilfælde særdeles skadeligt for miljøet.   Samtidig er jordens energiressourcer begrænsede, hvorfor alternative energiformer er nødvendige i fremtiden.
Grain Wood introducerer nu et unikt og banebrydende tørringssystem ”Dry
Steam System”, som gør det muligt at tørre og
genanvende en lang række affaldsprodukter
på en hidtil uset energi- og miljørigtig måde.
  Tørring med overhedet damp Det unikke i Dry Steam System er tørringsprincippet. I stedet for konventionel
varmluftstørring anvendes overhedet damp som tørremedie.
Materialet, der skal tørres, opvarmes til over 100ºC, hvorved væsken koges ud af produktet. Væsken, som nu er i dampform, trækkes ud af
tørrekammeret og kondenseres.   Varmeenergieni kondensatet kan herefter
genindvindes som anden energikilde,eksempelvis fjernvarme.
Tørring via Dry Steam Systemetgiver en energibesparelse op til 85% i forhold til traditionel tørringmed varm luft.Udviklet til tørring af emner med højt vandindhold.
Genvinding af 85 % af energi - til f.eks. fjernvarme/procesvarme etc.

4   produkter 

Jeg ønsker at få flere detaljer om produktet

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service apply.
*obligatorisk

Kataloger  GRAINAS a/s

Klik på billedet for at vise kataloget

Profil Brochure (Dansk)

7 pages

Download katalog