HiFlux Filtration- selvrensende filtre - Produkt

 Hedensted  -  Danmark
Verificeret firma
HiFlux Filtration- selvrensende filtre
  • HiFlux Filtration- selvrensende filtre
HiFluxMKS‐137filtreerdesignetsomkompaktemanueltselvrensendefiltre med mange anvendelsesmuligheder. Filterets robuste konstruktion gør det velegnet til rensning af snart sagt alle væsker, lige fra tungolie, smøreolie, bitumen,fedt,maling,tandpasta,vand,fermenteringsvæsker,benzin,sirup, kondensat,CIPvæsker,antibiotikasuspensionerm.fl.
Filteret a...

Beskrivelse af Produkt

HiFlux MKS‐137 filtre er designet som kompakte manuelt selvrensende filtre  med  mange  anvendelsesmuligheder.  Filterets  robuste  konstruktion  gør  det  velegnet  til  rensning  af  snart  sagt  alle  væsker,  lige  fra  tungolie,  smøreolie,  bitumen, fedt, maling, tandpasta, vand, fermenterings væsker, benzin, sirup,  kondensat, CIP væsker, antibiotika suspensioner m.fl. 
Filteret  anvendes,  hvor  der  ønskes  en  kontinuerlig  drift  uden  afbrydelse  af gennemstrømningen. Renseproces gennemføres ved at dreje på håndhjulet  når differenstrykket har nået et niveau, hvor  rensning er påkrævet. Snavset  komprimeres i filteret, indtil det drænes væk.  Filtreringsprincippet  er  baseret  på  et  asymmetrisk  kantspalteelement,  hvor  snavspartiklerne opfanges på overfladen af filterelementet.   Under  rensning  drejer  filterindsatsen,  hvorved  3  stk.  fastmonterede  knive  skraber  snavset  ned  i  et  drænkammer,  hvorfra  det  med  passende  mellem‐ rum drænes ud af filteret. DeƩe resulterer i en defineret og absolut rensning  af filteret.   Da renseprocessen ikke kræver at filteret afspærres fra den resterende del af  systemet,  vil  gennemstrømningen  i  filteret  stadig  foregå  under  afskrabningen. Dette betyder, at filteret kan arbejde hele tiden og at gennemstrømningen ikke afbrydes under rensningen.      Renseprocessen  startes når håndhjulet manuelt drejes. Hvor ofte dette  skal gøres, afhænger i høj grad af snavsindholdet i den væske der filtreres, filtreringsfinheden og processen. For nogle processer skal afskrabningsprocessen  udføres med meget korte intervaller for at sikre en stadig aktiv og ren filteroverflade.  For  andre  processer  er  det  tilstrækkeligt  at  rense  dagligt  eller  ugentligt.  Afdræningen  af  snavset  foregår  gennem  bundventilen,  som  bør  åbnes manuelt eller et given antal afskrabninger eller med passende mellemrum.  Derved  opkoncentreres  snavset  før  det  skydes  ud  af  filteret,  hvilket  reducerer produkttabet markant.    Afdræningen  foretages  over  en  periode  på  normalt  1‐3  sekunder, hvor  der  kan forekomme et mindre trykfald i systemet. Væskegennemstrømningen af  filteret reduceres her kun med ca. 5‐10% i det korte øjeblik hvor uddrænin‐ gen pågår.  Der er i opbygningen af filteret lagt vægt på at gøre konstruktionen robust og  driftsikker. Ved at begrænse antallet af bevægelige komponenter minimeres  slidtage og krav om vedligehold. Den enkle opbygning gør filteret  så  service‐ venligt at der ikke er behov for ekstern assistance i forbindelse med service.    For andre muligheder se også HiFlux Auto‐line 1050 og AKS‐137 og KS‐137 filtre.

Pris på Produkt

Pris ikke angivet

Jeg ønsker at få flere detaljer om produktet

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service apply.
*obligatorisk

Kataloger  HiFlux Filtration A/S

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Filtration - Autoline 1 (Dansk)

2 pages

Download katalog

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Filtration - Autoline 2 (Dansk)

2 pages

Download katalog

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Autoline R (Dansk)

2 pages

Download katalog