HiFlux Filtration -selvrensende filtre - Produkt

 Hedensted  -  Danmark
Verificeret firma
HiFlux Filtration -selvrensende filtre
  • HiFlux Filtration -selvrensende filtre
HiFluxKS‐137filtreerdesignetsometkompaktselvrensendefiltermedman‐ geanvendelsesmuligheder.Filteretsrobustekonstruktiongørdetvelegnet til rensningafsnartsagtallevæsker,såsomtungolie,smøreolie,bitumen,fedt, maling,tandpasta,vand,fermenteringsvæsker,benzin,sirup,kondensat,CIP væsker,antibiotikasuspensionerm.fl. Filteret anvendes, hvor der ønskes en ko

Beskrivelse af Produkt

HiFlux KS‐137 filtre er designet som et kompakt selvrensende filter med man‐ ge anvendelsesmuligheder. Filterets robuste konstruktion gør det velegnet til rensning af snart sagt alle væsker, så som tungolie, smøreolie, bitumen, fedt,  maling, tandpasta, vand, fermenterings væsker, benzin, sirup, kondensat, CIP  væsker, antibiotika suspensioner m.fl.  Filteret  anvendes,  hvor  der  ønskes  en  kontinuerlig  drift  uden  afbrydelse  af  gennemstrømningen. Renseproces igangsættes ved manuelt at aktivere gear‐ motoren, når differenstrykket har nået et niveau, hvor rensning er påkrævet.  Snavset opkoncentreres i filteret, indtil det drænes væk.  Filtreringsprincippet  er  baseret  på  et  asymmetrisk  kantspalteelement,  hvor  snavspartiklerne opfanges på overfladen af filterelementet.  Under  rensning  drejer  filterindsatsen,  hvorved  3  stk.  fastmonterede  knive  skraber  snavset  ned  i  et  drænkammer,  hvorfra  det  med  passende  mellem‐ rum drænes ud af filteret. Dette resulterer i en defineret og absolut rensning  af filteret.  Da renseprocessen ikke kræver at filteret afspærres fra den resterende del af  systemet, vil gennemstrømningen af filteret stadig  foregå under afskrabnin‐ gen. Dette betyder, at filteret kan arbejde hele tiden og at gennemstrømningen ikke afbrydes under rensningen.  Renseprocessen startes, når gearmotoren aktiveres. For nogle processer kan  afskrabningsprocessen køre hele tiden  for at sikre en stadig aktiv og  ren filteroverflade. Afdræningen af snavset foregår gennem bundventilen, som bør  åbnes manuelt eller et  givent  antal  afskrabninger eller med  passende mellemrum. Derved opkoncentreres snavset før det skydes ud af filteret, hvilket  reducerer produkttabet markant.   Afdræningen  foretages  over  en  periode  på  normalt  1‐3  sekunder, hvor  der  kan forekomme et mindre trykfald i systemet. Væskegennemstrømningen af  filteret reduceres her kun med ca. 5‐10% i det korte øjeblik, hvor afdræningen pågår.  Der er i opbygningen af filteret lagt vægt på at gøre konstruktionen robust og  driftsikker. Ved at begrænse antallet af bevægelige komponenter minimeres slidtage og krav om vedligehold. Den enkle opbygning gør filteret  så  service‐ venligt at der ikke er behov for ekstern assistance i forbindelse med service.   For andre muligheder se også HiFlux Auto‐Line, AKS‐137 og MKS‐137 filtre.  

Pris på Produkt

Pris ikke angivet

Jeg ønsker at få flere detaljer om produktet

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service apply.
*obligatorisk

Kataloger  HiFlux Filtration A/S

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Filtration - Autoline 1 (Dansk)

2 pages

Download katalog

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Filtration - Autoline 2 (Dansk)

2 pages

Download katalog

Klik på billedet for at vise kataloget

HiFlux Autoline R (Dansk)

2 pages

Download katalog